Wycieczka kl. VIII do Sądu Rejonowego w Jarosławiu

7 listopada 2023 roku uczniowie klasy VIII uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Celem wycieczki było zapoznanie z tajnikami funkcjonowania sądu, rolą prawa w życiu każdego człowieka oraz poznanie przebiegu procesu sądowego. Na spotkanie przybył sędzia Damian B., który zaprosił uczniów, m.in. do jednej z sal rozpraw. Wskazał miejsca zajmowane w czasie rozprawy przez sędziego, oskarżonego, adwokata, świadków. Pan sędzia pouczył, jak należy właściwie zachowywać się w czasie rozprawy. W trakcie spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda codzienna praca sędziego, jak trudną drogę trzeba przebyć, by zostać sędzią i jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w Polsce. Uczniowie włączyli się do rozmowy, zadając panu Sędziemu pytania, które świadczyły o ich dużym zainteresowaniu omawianą problematyką. Wycieczka do Sądu Rejonowego w Jarosławiu była dla uczniów ciekawą formą zdobycia wiedzy i nowych doświadczeń.

7 listopada, 2023