Akcji „Kartka dla żołnierzy”

W ramach akcji „Kartka dla żołnierzy” uczniowie naszej szkoły przygotowali kartki z życzeniami i pozdrowieniami oraz wyrazami wsparcia dla żołnierzy Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego „PODLASIE” oraz Zgrupowania Zadaniowego „KARPATY” pełniących ciężką służbę w rejonach przygranicznych.
Kartki, laurki i rysunki od dzieci i młodzieży są podziękowaniem dla wszystkich służb strzegących granic naszego kraju za trud, zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny. Włączenie się do akcji jest dla naszych uczniów prawdziwą lekcją żywego patriotyzmu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w akcji.
15 grudnia, 2023