Finał Konkursu Sacrum w Literaturze i Sztuce – Program

WYKAZ  OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W FINALE XXIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

 „SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE 2024”

– według kolejności prezentacji-

 

LP. KAT. IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA/ INSTYTUCJA TYTUŁ/ AUTOR / KOMPOZYTOR
1. Ś Marcelina Bukowy Szkoła Podstawowa
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Mirocinie
Tytuł utworu: „Nasz Bóg”

Autor tekstu: Chris Tomlin,
tł. Agata Dwulat

Autor muzyki: Chris Tomlin

2. Ś Julia Turek Szkoła Podstawowa
w Lipie

 

Tytuł utworu: „Modlitwa”

Autor  tekstu:  Francois Villon

Autor muzyki: Bułat Okudżawa

3. Ś Zuzanna Błaż

 

Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim Tytuł utworu: „Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej”

Autor  tekstu:  Adam Asnyk

Autor muzyki: Sanah

 

4. Ś Milena Jastrząb

 

Publiczna Szkoła Zakonu Pijarów w Rzeszowie Tytuł utworu: „Hymn”Autor tekstu: Juliusz Słowacki Autor muzyki: Sanah
5. R Wiktor Miotła

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera
w Mielcu
Zbigniew Herbert „Przesłuchanie Anioła”

 

6. R Adam Bik

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Krośnie

 

Anna Bednarek „Niebo płacze”
7. R Aleksandra Darłak

 

Szkoła Podstawowa
w Przecławiu
Zbigniew Herbert „Domysły na temat Barabasza”

 

8. R Milena Czereba Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki  w Jarosławiu

 

Autor nieznany, „Panie, wybacz mi, kiedy się skarżę”
9. R Anna Zołotar

 

Zespół Szkół Pustków Osiedle. Reprezentuje Centrum Kultury
i Bibliotek Gminy Dębica
ks. Mieczysław Maliński „Faustyna znaczy szczęśliwa”

 

10. R Karol Winiarski

 

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Stępinie
Julian Tuwim „Chrystus miasta”

 

11. Ś Antonia Czech

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy

 

Tytuł utworu: „Pieśń o Bogu ukrytym”

Autor  tekstu:  Karol Wojtyła

Autor muzyki: Piotr Selim

 

12. Ś Hanna Martowicz

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach Tytuł: „Ocal w nas ludzi”

Autor  tekstu:  Jacek Cygan

Autor muzyki: Krystyna Kwiatkowska

13. Ś Milena Homa

 

 

Szkoła Podstawowa
w Gaci
Tytuł utworu:  „Zamiast”

Autor  tekstu:   Magdalena Czapińska

Autor muzyki: Włodzimierz Korcz

14. Ś Nikola Kucaj

 

Publiczna Szkoła Zakonu Pijarów w Rzeszowie Tytuł utworu: „Nie płacz”

Autor tekstu: Ks. Jan Twardowski

Autor muzyki: nieznany

15. R Filip Nazarewicz

 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu Władysław Bełza „Modlitwa”

 

16. R Antoni Kosztyła

 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 1893  w Mielcu Bolesław Leśmian „Szewczyk”

 

17. R Antonina Prugar

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Krośnie

 

 

Cyprian Kamil Norwid „Modlitwa”
18. R Daria Krajowska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki  w Jarosławiu

 

Adam Asnyk „Pod stopy krzyża”
19. R Julia Jabłońska

 

Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim

 

Jan Twardowski „Niewidoma dziewczyna”
20. R Florian Olejarz

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku

 

Roman Brandstaetter „Takie było Twoje krzyżowanie, Boże”

 

21. Ś Kamila Kurzawa

 

Szkoła Podstawowa
im. o. Wenantego Katarzyńca w Świętem
Tytuł utworu: „Modlitwa”

Autor tekstu: Bułat Okudżawa

 

22. Ś Hanna Dudek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach Tytuł utworu: „Zamiast”

Autor  tekstu:   Magdalena Czapińska

Autor muzyki: Włodzimierz Korcz

 

23. Ś Zofia Krzyżanowska

 

 

Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim

 

Tytuł utworu: „Rozwijając Rilkiego”

Autor  tekstu:   Jacek Cygan
Autor muzyki: Sanah, Marek Dziedzic

24. Ś Laura Jedlińska

 

Zespół Szkół Pustków Osiedle. Reprezentuje Centrum Kultury
i Bibliotek Gminy Dębica
Tytuł utworu: „Był gotowy na wszystko”

Autor tekstu: Marcin Styczeń

Autor muzyki: Marcin Styczeń

25. R Antonina Gąska

 

Zespół Szkół w Maliniu Karol Wojtyła „Strumień” (fragm.)

 

26. R Lena Czerwonka

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym Ks. Jan Twardowski „Ty, który mnie kochasz takim, jaki jestem”

 

27. R Stanisław Kołodziejczyk

 

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek
im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu
Zbigniew Herbert „Domysły na temat Barabasza”

 

28. R Hanna Szul

 

Szkoła Podstawowa
im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem
Bolesław Leśmian „Szewczyk”

 

29. R Mateusz Zagańczyk-Krus

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
w Rzeszowie
Juliusz Słowacki „Hymn
o zachodzie słońca na morzu”

 

30. R Judyta Ossolińska

 

Szkoła Podstawowa
im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem
Lusia Ogińska „Skarb i perła”

 

31. Ś Emilia Starzec

 

Jasielski Dom Kultury Tytuł utworu: „Taki jestem”

Autor  tekstu:   Karol Wojtyła

Autor muzyki: Włodzimierz Korcz

32. Ś Kornelia Szmist

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
w Rzeszowie
Tytuł utworu: „Zamiast”

Autor tekstu: Magdalena Czapińska

Autor muzyki: Włodzimierz Korcz

33. Ś Julia Pietras

 

Szkoła Podstawowa
w Zdziechowicach
Tytuł utworu: „Hymn”

Autor  tekstu:   Juliusz Słowacki

Autor muzyki: Sannah

34. R Dominika Dyl

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach Roman Brandstaetter „Hymn do Czarnej Madonny”

 

35. R Tymoteusz Łącki

 

Jasielski Dom Kultury „Pieta” Kazimierz Wierzyński
36. R Szymon Danicki

 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu Karol Wojtyła „Mysterium meum mihi”

 

37. R Aleksandra Namysł

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle Kompilacja tekstów Ryszarda Szilera: „Chrześcijanie” i „Panie” (fragm.)
38. R Zofia Kwiatkowska

 

Publiczna Szkoła Zakonu Pijarów w Rzeszowie. Jan Kasprowicz „Przeprosiny Boga”

 

39. R Amelia Orszulak

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Rzeszowie
Małgorzata Nawrocka „Bóg
i grzesznik”

 

40. R Maja Zioło

 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu Edward Stachura „Człowiek człowiekowi wilkiem”

 

41. R Helena Pawluk

 

 

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek
im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu
Ernest Bryll „Wieczernik” (fragm.)

 

 

7 marca, 2024