Zajęcia na Świetlicy Szkolnej

W świetlicy szkolnej metody muszą być tak dobrane, by dawały wytchnienie po nauce szkolnej, a jednocześnie rozbudzały twórczą inicjatywę do dalszego samokształcenia i rozwijania się.
W świetlicy staramy się jak najlepiej wypełniać czas spędzany przez dzieci. Organizując wiele ciekawych zajęć dbamy o rozwijanie różnorodnych umiejętności i kształtowanie właściwych postaw.
14 marca, 2024