Dla rodziców

Drodzy Rodzice!

Bycie rodzicem to niezwykle trudna i odpowiedzialna rola. Ileż to razy stajecie Państwo przed dylematem, w jaki sposób reagować na trudne sytuacje,
jak rozstrzygać dziecięce spory, jak budować swój autorytet w oczach dziecka?  Dobra wiadomość jest taka, że nie jesteście Państwo sami. To, co łączy rodziców
i nauczycieli, to wspólna troska o wychowanie młodego pokolenia. Jak mawiała patronka naszej szkoły – bł. M. Marcelina Darowska – „Dzieci to wosk, wszystko
na nich wycisnąć można”.
Znała ona dobrze człowieka we wszystkich fazach jego rozwoju, od wczesnego dzieciństwa do późnej starości, w całej pełni jego wewnętrznych sprzeczności.

Jej doskonała znajomość prawdy o człowieku uwidacznia się w tym wyznaniu:

„Ileż w tych małych stworzeńkach bogactw i nadziei się mieści, ileż się kryje tajemnic im nieznanych. Jaki zdrój łaski – jaka przepaść niebezpieczeństw – jakaż dwoistość drogi przed nimi – jaka dokoła niepewność.”

Matka Marcelina pokładała nadzieję w rodzinie, a o rodzicach, na barkach których spoczywa ciężar pracy wychowawczej, mówiła:

„Mężczyzna głową domu, kobieta jego duchem: niechże głowa, to jest rozum i władza, w zgodzie będą z duchem…” „…jeżeli wychowujecie wierne syny Ojczyźnie, córki na wierne niewiasty chrześcijańskie – to wzmacniacie przyszłość narodową, rozwijacie życie narodowe i wskrzeszacie niewidocznie Ojczyznę.”

W swoim nauczaniu zwracała uwagę na wychowanie przez miłość, co nie jest łatwe, bo miłość musi być wymagająca.

Drodzy Państwo!

W tym niezwykle trudnym zadaniu, jakie stoi przed każdym rodzicem, pomocna może okazać się fachowa literatura. Zachęcamy do korzystania ze zbiorów naszej szkolnej biblioteki. Jesteśmy przekonani, że każdy będzie mógł znaleźć wartościową książkę, która może okazać się pomocna w odnalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące procesu wychowania.

Pamiętajcie Państwo, że jesteście pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci.

Oto proponowane książki, które warto przeczytać: