Roraty

Roraty to msza święta odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieską wstążką. Nazwa mszy świętej roratniej pochodzi od łacińskich słów „Rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę niebiosa”).

Tematem tegorocznych rorat jest Osoba Ducha Świętego i Jego owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Wprowadzanie ich w życie we współpracy z Duchem Świętym było typowe dla świętych, dlatego historię konkretnej postaci opowiada Ksiądz Kazimierz na każdym ze spotkań roratnich.

Roraty dla uczniów naszej szkoły odprawiane są w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 6.45 rano. Pomimo tak wczesnej godziny nie brakuje na nich osób, którzy razem z Matką Bożą chcą dobrze przygotować się na spotkanie z Jezusem. Przychodzą uczniowie, rodzice, dziadkowie, a także młodsze rodzeństwo.

Wierzymy, że dzięki uczestnictwu w tych mszach świętych wspólnota szkolna owocnie przygotuje się na spotkanie z Chrystusem w tajemnicy Jego narodzenia.

12 grudnia, 2018