Wigilia dla absolwentów

22 grudnia w naszej szkole odbyła się wigilia dla zeszłorocznych absolwentów. Pan Robert Sus, wychowawca klasy, zaprosił do odprawienia mszy świętej i wygłoszenia dla młodzieży Słowa Bożego księdza Łukasza Sowę, który – jak się okazało – od tego roku uczy siedmioro z nich w jednym z jarosławskich liceów. Bezpośrednio po mszy świętej młodzież udała się do jadalni szkolnej, gdzie ksiądz Łukasz odczytał Ewangelię, a siostra Anastazja złożyła życzenia wszystkim zebranym. Absolwenci mieli okazję spotkać się z nauczycielami, którzy ich uczyli, a także porozmawiać z koleżankami i kolegami – teraz uczniami różnych szkół. Po przełamaniu się opłatkiem i życzeniach można było usiąść do stołu zastawionego potrawami wigilijnymi. Po wieczerzy młodzież wraz z panem Robertem przeszła do sali, w której spędzili ostatnie trzy lata gimnazjum, a która to podczas wakacji była odnawiana, dlatego każdy był ciekawy, czy coś się w niej zmieniło.

Radości oraz ciepłych słów było dużo. Z pewnością to spotkanie na długo pozostanie w pamięci wszystkich absolwentów.

2 stycznia, 2019