Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

Pod koniec listopada s. Laura, katechetka, ogłosiła szkolny konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Był on podzielony na dwie kategorie wiekowe: kl. I-III oraz kl. IV-VIII. Szopki można było przynosić do 7 grudnia i składać je w wieczerniku szkoły podstawowej. Na konkurs wpłynęło w sumie 18 prac, w tym jedna praca zbiorowa. Następnie wszystkie prace zostały umieszczone na wystawie przygotowanej na korytarzu szkolnym, gdzie były podziwiane nie tylko przez uczniów, ale także nauczycieli oraz rodziców. Po wystawie w naszej szkole szopki pojechały na wystawę do PWSTE w Jarosławiu w ramach tamtejszej Wigilii. 21 grudnia podczas apelu szkolnego wszystkie prace zostały nagrodzone, bez przyznawania konkretnych miejsc.

2 stycznia, 2019