Ważna informacja o dniach wolnych w szkole

INFORMACJA
O DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Informujemy, że dni 29, 30 kwietnia oraz 02 maja 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych w naszych szkołach.

25 kwietnia, 2019