Dni Ogrodów i Święto Kwiatów

W dniu 29 kwietnia zespół wokalno-instrumentalny z naszej szkoły wziął udział w jarosławskich Dniach Ogrodów i Święcie Kwiatów. O godzinie 13 odbył się występ naszych uczniów na jarosławskim rynku. Zespół był dobrze przygotowany, do czego przyczynił się nauczyciel muzyki – pan Tadeusz Kałamarz. Tematem piosenek zaśpiewanych przez uczniów była wiosna.

s.L

29 kwietnia, 2019