Spotkanie z Pedagogiem Szkolnym kl. I-III

Dzisiaj 27 maja w świetlicy uczniowie klasy I-III miały spotkanie z Panią Moniką, która jest naszym szkolnym pedagogiem. Tematem pogadanki była „Prawda czy fałsz”. Pani pedagog przybliżyła dzieciom istotę prawdy i kłamstwa, oraz uczuć które temu towarzyszą. Dzieci zadawały swoje pytania i odpowiadały na pytania Pani pedagog, a także dawały przykłady różnych sytuacji życiowych. Na koniec dzieci podziękowały Pani Monice za pouczające spotkanie.

27 maja, 2022