Sprawdzian Poziomu Czytelniczego dla klas I-VI

W minionym tygodniu odbył się w naszej szkole sprawdzian poziomu czytelniczego dla klas I-VI. Siostra Dyrektor z uwagą obserwowała opanowanie techniki czytania wśród uczniów poszczególnych klas, kładąc nacisk na poprawność, estetykę czytania oraz właściwe intonowanie tekstów. Opanowanie umiejętności czytania jest niezwykle ważne w początkowych latach edukacji. Jednym ze skutecznych sposobów aby to osiągnąć jest codzienne głośne czytanie (15-20 minut). Biblioteka szkolna posiada w swoim księgozbiorze wiele ciekawych egzemplarzy. Zachęcamy więc do ich wypożyczania i systematycznego ćwiczenia.

5 października, 2022