Nowy Samorząd Uczniowski

6 października 2022 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydowało pięcioro uczniów. W drodze głosowania wyłoniono nowy skład prezydium samorządu.
Gratulujemy!!!
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023
Przewodniczący: Jan Kardyś – klasa 8
Zastępca: Izabela Płonka – klasa 7
Sekretarz: Szymon Szyk – klasa 8
Opiekun: pani Ewelina Łysik
20 października, 2022