Spotkanie z Architektem w Ramach Doradztwa Zawodowego kl. 7-8

Dnia 23 lutego dla klas 7-8, w ramach przedmiotu doradztwo zawodowe, odbyła się wizyta zawodoznawcza. Gościliśmy Panią Annę Szyk, która przedstawiła uczniom zawód architekta.
Pani Ania przygotowała dla uczniów bardzo ciekawą prezentację, opowiedziała o pracy architekta, jego atrybutach i wyzwaniach tego zawodu. Bardzo dziękujemy Pani Ani za wizytę, merytoryczne i ciekawe przedstawienie zawodu.
23 lutego, 2023