Spotkanie z Uczennicami Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

Dziś naszą szkołę odwiedziły uczennice z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu, które realizują projekt Down To Help. Zajęcia miały na celu uwrażliwić młodzież na problemy osób z niepełnosprawnością. Dziewczyny starały się uświadomić młodzież, że niepełnosprawność to tylko jeden z wielu aspektów życia osób doświadczających takiego stanu i że najważniejszy jest człowiek z całym swoim zasobem i indywidualnością.

24 lutego, 2023