„Żywe obrazy z historii Polski”

Patriotyczne apele związane ze świętami narodowymi są tradycją w naszej szkole. Jest to wspaniała okazja, by uzmysłowić dzieciom i młodzieży rolę takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w naszej szkole tym razem uczniowie zamiast apelu wzięli udział w projekcie „Żywe obrazy z historii Polski”. Głównym celem projektu było stworzenie tzw. „żywych obrazów”, czyli rekonstrukcji dzieł malarskich Jana Matejki. Uczniowie klas IV-VIII otrzymywali obrazy, ich zadaniem było przygotowanie strojów i rekwizytów tak, by jak najwierniej przypominać malarski oryginał, który mieli zrekonstruować. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy. W prace nad tworzeniem „żywych obrazów” zaangażowali się także wychowawcy klas podpowiadając różne pomysły i podsuwając zabawne rozwiązania. Do wybranych przez klasy dzieł malarskich uczniowie podeszli bardzo twórczo, przywołując klimat epoki i wagę ukazanego wydarzenia, wkładając w realizację projektu sporą dawkę własnej kreatywności i wrażliwości.

18 maja, 2023