Udział kl. I w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Literki w akcji”

Klasa pierwsza bierze czynny udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Literki w akcji”.
Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności czytania i pisania: zapewnienie uczniom klasy pierwszej solidnej podstawy w rozpoznawaniu i pisaniu liter poprzez różnorodne aktywności i interaktywne zadania.
Stymulowanie kreatywności i wyobraźni: poprzez zadania plastyczne, techniczne, gry i zabawy, zachęcanie uczniów do twórczego myślenia i eksplorowania różnych aspektów liter.
6 listopada, 2023