Z Życia Świetlicy Szkolnej

Dzieci w świetlicy szkolnej rzadko się nudzą. Miło, przyjemnie i pożytecznie spędzają tu czas przed lekcjami, jak i po zajęciach szkolnych. W świetlicy dzieci uczą się samodzielności, rozwijają swoje talenty, zainteresowania i kreatywnie spędzają czas.
Każdy z nas jest inny, ale razem tworzymy świetlicowy zespół, w którym chcemy czuć się dobrze i bezpiecznie.
6 listopada, 2023