Udział kl. I-III w Ogólnopolskim Projektu „Program dla szkół”

W ramach projektu „Program dla szkół” koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa klasy 1-3 założyły swoje własne klasowe ogródki. Dzięki otrzymanym materiałom w specjalnych pojemnikach dzieci zasadziły koper, bazylię, poziomki, pomidorki i sałatę. Teraz uczniowie muszą zadbać o odpowiednie warunki, podlewać sadzonki i czekać na pierwsze zmiany.

6 kwietnia, 2024