„Narodziła się, by żyć…” Srebrny jubileusz szkoły

6 października br. na długo zapisał się w sercach i pamięci wielu osób, których losy związane zostały ze szkołą przy ulicy Głębokiej. Tego dnia nasza szkoła świętowała 25 – lecie istnienia po reaktywacji oraz 100 lat niepodległości naszej kochanej Ojczyzny. Uroczystości planowane i przygotowywane były już w ubiegłym roku szkolnym, wszystko miało być perfekcyjnie zorganizowane. I głęboko wierzymy, że właśnie takie było.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, wśród nich byli: Jego Ekscelencja Ksiądz  Biskup Stanisław Jamrozek, ksiądz Andrzej Surowiec  – Archiprezbiter Jarosławski, ksiądz kapelan Kazimierz Gadzała, Przełożona Generalna Sióstr Niepokalanek – Matka Wawrzyna Chwedoruk wraz z Zarządem, Siostra Ksawera Mocarska – przełożona klasztoru w Jarosławiu, Siostra Anna Telus – Dyrektor Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie, Starosta Powiatu Jarosławskiego – Pan Tadeusz Chrzan, Pan Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosław, Pan Mateusz Werner – przedstawiciel Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan dr Jacek Magdoń – przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie, Pan wizytator Tomasz Wyszatycki – przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Elżbieta Śliwińska – Dąbrowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu. Ponadto w murach szkoły spotkali się absolwenci, rodzice, uczniowie, dawni nauczyciele i przyjaciele naszej placówki oświatowej.

Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej celebrowanej przez Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka. Ksiądz Biskup w pięknych słowach zwrócił się do uczestników wydarzenia, przypominając wszystkim o roli naszej szkoły w społeczności jarosławskiej, zwrócił uwagę na zmiany zaistniałe w placówce na przestrzeni ćwierćwiecza. Wspomniał o wielu absolwentach, którzy z wdzięcznością mówią o przeżytych w tym budynku latach a także podkreślał ogromne znaczenie sposobu wychowywania dzieci i młodzieży w szkole Sióstr Niepokalanek.

Po zakończeniu Mszy Świętej głos zabrała Siostra Dyrektor Jolanta Zakrzewska, która przywitała zaproszonych gości, rodziców, uczniów i nauczycieli. W swym wystąpieniu zaznaczyła, że jest dumna z tego, iż to jej przypadł w udziale zaszczyt świętowania tak podniosłej i wyjątkowej rocznicy, jaką jest Srebrny Jubileusz szkoły. Siostra Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych wspaniałych chwil i zaprosiła na scenę uczniów, którzy mieli do zaprezentowania program artystystyczny. Nasi wychowankowie w wzruszający, pełen skupienia i patosu sposób wspominali historię naszej patronki, błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej. Nie zapomnieli także o naszej kochanej Ojczyźnie, podkreślając znaczenie słowa „wolność” dla najmłodszego pokolenia polskich patriotów. Obok słów refleksji, pojawiły się patriotyczne wiersze a także pieśni i piosenki.

Kolejnym punktem obchodów był wykład Siostry Benedykty od Krzyża pt. „Klasztorne ścieżki ku Niepodległej – tułaczki, przygody, spotkania, czyli wiry historii na Głębokiej”, a na zakończenie uroczystości zaproszono wszystkich do obejrzenia wystawy „Młodzi dla Niepodległej”.

Święto przypieczętowane zostało poczęstunkiem, podczas którego każdy znalazł czas na rozmowę, wymianę wrażeń i spostrzeżeń.

25-lecie szkoły było wyjątkowym czasem dla nas wszystkich. Cieszymy się, że uroczystość przebiegła według planu i zakończyła się szczęśliwie. Długo będziemy ją wspominać i mamy nadzieję, że przy następnym jubileuszu znowu spotkamy się w tak zacnym gronie.

22 października, 2018