Światełko pamięci

W dniach 22 – 26 października w naszej szkole odbędzie się zbiórka zniczy, które zostaną zapalone w Dniu Wszystkich Świętych na opuszczonych grobach naszych rodaków pochowanych na kresach wschodnich. Akcja ma na celu utrwalenie pamięci o Polakach, którzy budowali wielkość Lwowa i Rzeczpospolitej, a część z nich poległa walcząc o polski Lwów. Znicze można przynosić do 26 października do wychowawców klas lub do s. Laury. Akcję organizuje Szkolne Koło Caritas we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oddział w Jarosławiu.

Podarujmy to Światełko Pamięci tym zapomnianym, niech ta akcja będzie wyrazem pamięci o nich.

22 października, 2018