Ślubowanie uczniów klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek

Dzień 23 października 2018 roku to ważna data w życiu każdego pierwszoklasisty z naszej placówki – tego dnia wszyscy zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

Rozpoczęcie nauki jest wielkim przeżyciem zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Dzieci poznają środowisko szkolne, a także muszą sprostać nowym wymaganiom, jakie stawiają przed nimi nauczyciele.

Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się po okiem wychowawczyni, S. Marciny, a także Pana Tadeusza Kałamarza. Od początku roku szkolnego dzieci uczyły się piosenek, wierszy, poznawali prawa i obowiązki ucznia.

Sama uroczystość odbyła się w auli Szkoły Podstawowej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Również uczniowie włożyli stroje galowe. Nie zabrakło też gości – rodziców, dziadków i babć, a także rodzeństwa pierwszaków. Uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny, w którym wystąpił, po raz pierwszy w tej roli, Pan Robert Sus, wcielający się w postać egzaminującego Profesora. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie.

Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie, powtarzane przez dzieci za słowami Siostry Dyrektor:

„Ślubuję uroczyście!
Będę starał się być dobrym i uczciwym.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia Szkoły.
Będę szanował swoich nauczycieli i rodziców.
Będę uczył się tego, co piękne.
Będę kochał swoją Ojczyznę.”

Tekst ślubowania został przypieczętowany dotknięciem dużego ołówka, przy pomocy którego Siostra Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania każdego pierwszoklasisty. Uczniowie klas starszych składali życzenia młodszym kolegom i koleżankom, witając ich w szkolnej społeczności, zaś Rodzice przygotowali niespodziankę w postaci słodkich kuferków obfitości.

Pod koniec uroczystości zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wytrwałości, sukcesów w nauce i jak najlepszych wyników na pierwszym szklonym świadectwie, które otrzymają pod koniec czerwca.

30 października, 2018