Światełko pamięci – podsumowanie

W dniach od 22 do 26 października nasza szkoła włączyła się w akcję „Światełko Pamięci” organizowaną przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu. Akcja miała na celu przeprowadzenie zbiórki zniczy, które zostaną zapalone w dniu Wszystkich Świętych na opuszczonych grobach naszych rodaków pochowanych na Kresach Wschodnich. Razem ze Szkolnym Kołem Caritas, uczniami oraz nauczycielami udało się uzbierać 130 zniczy w barwach narodowych. Wszystkim, którzy się włączyli w akcję, serdecznie dziękujemy.

s. Laura

30 października, 2018