Wycieczka klas 1, 3 a i 3 b do Pacanowa

W dniu 25 września klasa 1, 3 a i 3 b pod opieką wychowawczyń i opiekunów wybrali się do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Pierwszym punktem była wyprawa do „Krainy bajek”. To stworzona specjalnie z myślą o dzieciach wspólna podróż przez baśniowe krainy – pełna obrazów, dźwięków, barw, zaskoczeń. W tej przygodzie pośrednikami między światem bajki a rzeczywistością są przewodnicy: Dzwoneczek, Czerwony Kapturek lub Królewna Śnieżka. Wszystko zaczyna się w Bajkowym Przedpokoju, potem zdarzenia nabierają tempa, zwłaszcza w zaczarowanym pociągu, który porywa pasażerów do świata wyobraźni. Następny punkt – „Kraina Soria Moria” – interaktywna wystawa nawiązująca do skandynawskich tradycji bajarskich, łącząc świat baśni, legend z różnych krajów. Zwiedzający „Sorię Morię” uczniowie zostali zaproszeni do udziału w kilkustanowiskowej grze, która umożliwiła wspólną zabawę, ale również miała na celu nadać znaczenie pracy zespołowej i podnieść kompetencje społeczne jej uczestników, pokazując jak sprawnie funkcjonować w grupie, rozwiązać ewentualny konflikt, podjąć zbiorową decyzję, pójść na kompromis, wziąć współodpowiedzialność za losy zadania.

Z niecierpliwością czekamy na kolejną wyprawę!

30 października, 2018