Tydzień Misyjny – „Napełnieni Duchem i Posłani”

W ramach tegorocznego Tygodnia Misyjnego pod hasłem „Napełnieni Duchem i Posłani” nasza szkoła włączyła się w różne akcje charytatywne na rzecz misji. Siostra Laura, katechetka, we współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu, rozpoczęła pierwszą akcję już na początku października, która polegała na zbiórce okularów. Akcja przebiegła pomyślnie, uczniowie byli bardzo zaangażowani. Razem z siostrami, które również wsparły tę akcję, oraz nauczycielami i rodzicami uzbieraliśmy 153 pary okularów.

Kolejną akcją, w której wzięli udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele była akcja „Złotówka na Misje”. Wspólnymi siłami uzbieraliśmy 684,23gr. Pieniądze zostały wysłane do dwóch ośrodków misyjnych: Ośrodka Misyjnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie oraz Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie.

W ramach lekcji religii uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację o misjach. Ciekawostką okazała się dla wszystkich mapa, na której były zaznaczone miejsca, gdzie dziś pracują polscy misjonarze. Jest ich łącznie 2007 i posługują w 97 krajach. Młodsi uczniowie wykonywali prace plastyczne na temat: „Ja jako misjonarz”.

Tydzień Misyjny uświetniła wystawka z czasopismami misyjnymi przygotowana na korytarzu szkolnym, gdzie każdy mógł pożytecznie spędzić przerwę, czytając lub przeglądając czasopismo. Oprócz gazetek znajdowały się tam także teksty orędzia papieża Franciszka na tegoroczny Tydzień Misyjny i Modlitwy za Misjonarzy.

Wszystkim, którzy włączyli się z nasze akcje, składamy serdeczne podziękowania.

 

5 listopada, 2018