Nabożeństwa Różańcowe

W tym roku szkolnym w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie naszej szkoły gromadzili się na wspólnym różańcu, modląc się
w intencji Ojczyzny.

Różaniec rozpoczynał się o godzinie 7.35 rano w kaplicy sióstr. Pomimo tak wczesnej godziny nie brakowało chętnych do jego odmawiania. Każda klasa miała wyznaczony dzień do poprowadzenia różańca. Do kaplicy przychodzili nie tylko uczniowie, lecz także ich rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Uczniowie z klas młodszych przy wejściu do kaplicy otrzymywali naklejki, które wklejali do wcześniej rozdanych książeczek. W poniedziałek 5 listopada został zorganizowany apel podsumowujący udział uczniów w nabożeństwach różańcowych. Każdy uczeń, który brał udział w nabożeństwach, otrzymał nagrodę. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w nabożeństwach za rok.

Królowo różańca świętego, módl się za nami.

7 listopada, 2018