Dwukrotny laureat

Dzisiaj, 11 lutego 2019 r., Podkarpackie Kuratorium Oświaty podało do wiadomości wyniki wojewódzkiego konkursu z matematyki dla uczniów szkół podstawowych. Dla wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w ostatnim etapie, ich rodziców i nauczycieli przygotowujących do tych zmagań, informacja o byciu laureatem lub finalistą jest wielkim wyróżnieniem.

Miło nam poinformować, że nasz uczeń – Kornel Adamik z klasy VIII – uzyskał w tym konkursie tytuł laureata (29 stycznia br. Kornel został laureatem z fizyki).

Jako laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata, Kornel jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tego egzaminu najwyższego wyniku.

Wiemy, że za każdym osiągnięciem stoi własna praca ucznia, wsparcie najbliższych i zaangażowanie nauczyciela.

Gratulujemy Kornelowi i jego rodzicom oraz nauczycielce matematyki – p. Annie Konarskiej wielkich osiągnięć!

11 lutego, 2019