Mikołaj Sitko laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Spieszymy z kolejną radosną wiadomością o sukcesie, który osiągnął tym razem Mikołaj Sitko, uczeń klasy III Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. W etapie wojewódzkim został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Jako laureatowi konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim przysługują następujące uprawnienia:

  • zwolnienie z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego;
  • uzyskanie najwyższego wyniku z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego;
  • celująca ocena klasyfikacyjna końcoworoczna z historii;
  • przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

Wszyscy cieszymy się z sukcesu Mikołaja. Gratulujemy jemu, jego rodzicom i nauczycielce historii – p. dr Marii Lewandowskiej a naszej szkole  – trzeciego już w tym roku tytułu laureata konkursów wojewódzkich, z fizyki, matematyki i historii.

Dzięki takim uczniom jak Mikołaj, niepokalańskie gimnazjum w ubiegłym roku szkolnym otrzymało kolejny raz certyfikat Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom (osiągając wymaganą liczbę laureatów w stosunku do ogólnej liczby uczniów).

s. A.

23 lutego, 2019