Zajęcia gry w szachy

Uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach gry w szachy. Mali szachiści bardzo systematycznie i chętnie biorą w nich udział. Pilnie uczą się i czekają na turnieje szachowe. Szachy mają wiele walorów edukacyjnych a ich wychowawcze wartości wynikają ze struktury samej gry, której intelektualne i sportowe elementy mają pozytywny wpływ na charakter i umysł dziecka. Granie w szachy sprzyja wzmacnianiu takich cech osobowości jak: zdolność koncentracji uwagi, pobudzanie wyobraźni, umiejętność analizy i dedukcji złożonej sytuacji. Szachy uczą cierpliwości, samodzielności w podejmowaniu decyzji, podnoszą sprawność w planowaniu i realizacji operacji wymagających stosowania strategii i taktyki, to najlepszy trening doskonalący pamięć.

Korzyści wynikające z umiejętności gry w szachy to: rozwój zdolności matematycznych, logicznego myślenia, umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. Szachy kształtują komunikację, kreują intelekt, wyrabiają zmysł obserwacji i pamięć. Uczą systematyczności, pilności i szacunku do przeciwnika. Dają pewność siebie, uczą odpowiedzialności, rozwijają kreatywność, wyobraźnię, koncentrację i skupienie. Kształtują poczucie dyscypliny, uczciwego współzawodnictwa, wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów. Rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz nauki na własnych błędach. Uczą myślenia strategicznego, determinacji, cierpliwości, zaangażowania, konsekwencji, planowania (strategicznego), prawidłowego oceniania sytuacji, radzenia sobie z niepowodzeniami i dodają odwagi.

s.L

14 lutego, 2020